Відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), оприлюднюємо річну фінансову звітність Компанії за 2017 рік разом з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність Компанії за 2017 рік разом з аудиторським висновком в PDF.

Відповідно до п. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), оприлюднюємо річну фінансову звітність Компанії за 2018 рік разом з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність Компанії за 2018 рік разом з аудиторським висновком в PDF.

Квартальна звітність за 2018 рік:

·       Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2018 (PDF)

·       Примітки до фінансової звітності за 1 півріччя 2018 (PDF)

·       Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2018 (PDF)

Квартальназвітність за 2019 рік:

·       Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2019 (PDF)

Відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), оприлюднюємо річну фінансову звітність Компанії за 2019 рік разом з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність Компанії за 2019 рік разом з аудиторським висновком в PDF:

·       Звіт аудитора ЮКМ 2019 (ст.1-11) (PDF)

·       Звіт аудитора ЮКМ 2019 (ст.12-23) (PDF)

Річна фінансова звітність Компанії за 2020 рік разом зі звітом незалежного аудитора в PDF:

·       Звіт незалежного аудитора ЮКМ 2020 (PDF)

Примітки до фінансової звітності станом на 30.09.2021 в PDF:

·      Примітки до фінансової звітності (PDF)

Річна фінансова звітність Компанії за 2021 рік разом з аудиторським висновком в PDF:

·       Звіт незалежного аудитора ЮКМ 2021 (PDF)

Річна фінансова звітність Компанії за 2022 рік разом з аудиторським висновком в PDF:

·       Звіт незалежного аудитора ЮКМ 2022 (PDF)